Елизабета  Кирилова  Вачкова

§     Доктор по икономика, професор в Интернешънъл Юнивърсити, доцент в ЛТУ

 

§    Управител и собственик на Международна бизнес школа Трансбизнес – Е ЕООД

 

§     Представител на България в Международната верига за стратегическо управление на човешките ресурси „CRANET ”

 

§    Организатор и спонсор на най-голямото периодично социологическо проучване по управление на човешките ресурси в България, провеждано през 1996, 1999 , 2003 и 2008 г.

 

§    Съосновател и вицепрезидент на Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (2000-2003 г.)

 

§    Носител на Специалната награда на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси за 2007 г. за популяризиране на дейностите по УРЧР


Автор и съавтор на повече от 90 публикации в България, Великобритания, Германия, Гърция, Кипър, Русия, Словения, Чехия, Унгария, сред които:

1. Управление на човешките ресурси за предприемачи в горското стопанство. Интерактивен курс CD ROM (2007). ЛТУ, Център за насърчаване на предприемачеството, София.

2. Управление на човешките ресурси – българският и световният опит (2007). МБШ Трансбизнес-Е, София.

3. Ефективно управление на човешките ресурси. Практически наръчник (2002) RAABE, София.

4. Управление на човешките ресурси. Европейски сравнителни изследвания (1998) Университетско издателство Стопанство, УНСС

5. Управление на човешките ресурси в България – Горещи проблеми на прехода към пазарна икономика (2000) – в книгата „Нови предизвикателства за европейското управление на човешките ресурси”, Макмилан, Обединено kралство

 

6. България и Чехия: страни в преход (2004) В книгата „Управление на човешките ресурси в Европа: доказателства за конвергенция?” Бътеруърд-Хейнеман, Оксфорд.

 

 

Авторски курсове:

 

§         Предприемачество (УНСС)

§         Основи на управлението (ТУ)

§         Стратегическо управление на човешките ресурси (СУ „Св. Кл. Охридски)

§         Управление на човешките ресурси (ЛТУ)

§         Организационно поведение (ЛТУ)

§         Европейски стандарти и практики в управлението на човешките ресурси (НБУ)

§         Управление на дейностите за обучение, тренинг и развитие (УМ, НБУ)


 

Курсове на английски език:

 

§         Introduction to management (IU)

§         Strategic management (IU)

§         Business strategy (IU)

§         Managing people at work (IU)

§         Managing people at the hospitality industry (IU)