КЛИЕНТИ

Национална електрическа компания ЕАД

НЕК ЕАД, Мрежи високо напрежение

Електоразпределение - Стара Загора ЕАД

Електоразпределение - Варна ЕАД

Електоразпределение - Пазарджик

Електоразпределение - София

ТЕЦ Русе

ТЕЦ Марица Изток 2, ЦПК

МКK Марица Изток 3

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на отбраната

Регионална служба по заетостта – Русе

Българска Търговско Промишлена Палата

Германо-българска индустриално-търговска камара

Бюро за връзки на Асоциацията на германските търговско-промишлени палати (DINK) при Асоциацията на балканските търговско-промишлени палати (АBC)

Овергаз

Оргахим Русе

Доверие-Брико

СТИМАР

МАКСПАУЪР

ТехноЛогика ЕООД

Завод за изчислителна техника ЕАД

Интермерк ЕООД

Мултитех

Сема Трейдинг

Прециз-Ал

Джеф Ko

Екос 96

Интернешънъл Юнивърсити

СОУ "П.К.Яворов" - Пловдив

Природоматематическа гимназия Хасково