ИЗСЛЕДВАНИЯ

Европейски сравнителни изследвания по УЧР (1996-2006). Съвместно с Център за европейско управление на човешките ресурси –Кренфилд”

Управление на човешките ресурси в България – 88 организации, 200+ наети и 82 организации, 100+ наети (1996 г.). Първо национално изследване

Управление на човешките ресурси в България - 150 организации, 200+ наети (1999 г.). Второ национално изследване

Управление на човешките ресурси в България - 157 организации, 200 + наети (2003 г.). Трето национално изследване

Стратегическо управление на човешките ресурси и интеграцията на България в европейския трудов пазар (2001). Съвместно с фондация “Фридрих Еберт”

Управление на човешките ресурси в дървопреработващата и в мебелната индустрии – (2003). Лесотехнически университет

Международни сравнителни изследвания по управление на човешките ресурси - CRANET (2006)

4-th International Executive Report - CRANET

Управление на човешките ресурси в България - (2008 г.). Четвърто национално изследване