ТРАНСБИЗНЕС - Е
Международна бизнес школа
Управител

Трансбизнес-Е е създадена през 1990 година като структурно звено на Международен център за приложни изследвания по управление ООД, с основен предмет на дейност - обучение на мениджъри. Школата е една от първите частни бизнес школи в страната. Тя организира и успешно провежда първите в страната курсове по предприемачество, театрален мениджмънт, развиване на бизнес в България за чужденци и други.

Трансбизнес-Е е самостоятелно юридическо лице от 1993 година. От 1993 до 1998 година изгражда широка национална мрежа за обучение на средношколци по управление на малкия бизнес в двегодишни програми. Те се реализират от пет филиала на школата в София, Русе, Пловдив, Пазарджик и Хасково. Паралелно с тези програми се провежда и обучение на мениджърски екипи в краткосрочни интензивни курсове. Организацията осъществява и активна консултантска дейност по изграждане на системи за управление и развитие на човешките ресурси.

НОВО >>> Според класацията на списание "Гепард" за най-динамично развиващите се малки и средни компании в България ( ”Капитал Daily”, ноември, 2011 г.) Международна бизнес школа "Трансбизнес - Е" ЕООД заема 66-то място в София и 238-мо място в България сред 2686 класирани компании. Класацията изследва динамиката на развитието на фирмите през последните три години (2008/2009/2010) с основен показател нетните приходи от продажба.

От 1996 година школата е представител на България в Международната мрежа по сравнително управление на човешките ресурси - "Кранет-Е" (http://www.cranet.org).

Трансбизнес-Е е организатор на Международната конференция по Управление на човешките ресурси през 1997 година заедно с вестник "Делова седмица". Конференцията е на тема "Стратегическо управление на човешките ресурси в България в периода на преход към пазарна икономика".

През 2000 година школата е домакин на Съвещанието на Международна мрежа по сравнително управление на човешките ресурси - "Кранет-Е". През същата година тя организира и Международна конференция по УЧР на тема "Управлението на човешките ресурси - ключов фактор за Европейскта интеграция", с участието на повече от 150 учени и практици от 25 страни, на която се инициира и обявява създаването на Българската Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУРЧР).

Трансбизнес-Е периодично провежда най-голямото в страната социологическо проучване на състоянието на УЧР в българските организации. Реализирани са четири издания на изследването - през 1996, 1999, 2003 и 2008 години. Изградена е база данни на всички изследвания.

От 1996 година Трансбизнес-Е поддържа база данни Сравнителни изследвания на състоянието на УЧР в българските и в европейските организации.

През 2006 година организацията се включва в Националната мрежа от виртуални библиотеки и започва виртуално обучение по Управление и развитие на човешките ресурси.


Елизабета Вачкова

Професор в ЛТУ и гостуващ професор в IUC, д.ик.н.

Представител на България в Международната верига за стратегическо управление на човешките ресурси „CRANET ”

Организатор и спонсор на най-голямото социологическо проучване по УЧР в България (провеждано през 1996, 1999, 2003 и 2008 г.)

Съосновател и вицепрезидент на Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (2000-2003 г.)

Носител на Специалната награда на БАУРЧР за 2007 г. за популяризиране на дейностите по УРЧР

Съучредител на Националното сдружение на жените в бизнеса

За повече информация кликнете тук !