Тематични области | Курсове | Условия на договаряне | Преподаватели

Преподаватели

проф. Елизабета Вачкова
проф. Снежанка Грозданова
проф. Михаил Минков
проф. Анастасия Савинова
проф. Марко Семов
проф. Йордан Ведър
проф. Веселин Благоев
проф. Божил Добрев
доц. Ксентия Зафирова
доц. Найден Найденов
доц. Цветан Давидков
доц. Драгомир Бояджиев
доц. Диана Иванова
доц. Галя Рашкова
доц. Иван Палигоров
доц. Катинка Михова
доц. Соня Коцева
ст.н.с. Толя Стоицева
ст.н.с. Пенко Сомлев
ст.н.с. Стефан Чернев
ас. Соня Янкова
ас. Атанас Семов
гл.ас. Румен Минковски
Ивайло Калфин
Красимир Александров
Неделчо Беронов
Стефан Ненов
Ренета Венева
Ани Маринова
Мая Гешева
Владимира Накова
Мери Конакчиева
Гостуващи преподаватели от Русия, Великобритания, Германия, САЩ, Холандия